Maximalisten

P-hus
Jag har stor respekt för ingenjörskonsten. Själv kan jag inte ett enda dugg om konstruktionsberäkningar, hållfasthet, borrhålsloggning, bärlagshöjd, dimensionstolerans, beräkningstryck och annat. Jag förstår att det är komplicerat och jag är så tacksam att det finns folk som tar sig an uppgiften. Jag vill därför verkligen inte alls kritisera eller ens ifrågasätta något som helst, men med det sagt så skulle jag i alla fall vilja fritt, förutsättningslöst och uppriktigt fundera över P-hus. 
 
När det gäller garage så har vi alltså att göra med ytor som är avsedda att förvara bilar i. De för bilars förvaring avsedda ytorna kan ligga under marken, ovan jord, vid sidan av ett hus eller på taket av ett köpcentrum. Ytorna är nästan alltid för små och själva parkeringsplatserna är ganska ofta mindre än vad bilarna som är tänkta att stå parkerande på dem är. Och det är på långa vägar ändå inte alls det värsta med P-hus. 
 
Det värsta med P-hus är enligt mitt förmenande alla pelare. Det finns, vad jag vet, inte några andra byggnader där det finns så många pelare som det gör där människor ska parkera sina bilar. Jag antar att pelarna fyller även andra syften än att förstöra billivet för mig, de kanske till exempel håller byggnaden uppe och det är förstås i så fall bra. Men varför måste det vara just pelare som gör det? I andra byggnader som till exempel säg ... hangarer så står det inte några mängder pelare och hedrar dem med sin närvaro. Och det är förmodligen bolag, piloter och i förlängningen även passagerare tacksamma för. Jag tänker mig att samma slag av tacksamhet skulle uppstå bland den bilburna delen av populationen om den - vi - slapp handskas med ett stort antal kolonner. 
 
Det måste väl gå att hålla uppe konstruktionen med hjälp av balkar? Stålbalkar? Eller varför inte en kombination av stålbalkar och plintar som går ner nära väggarna? Eller för all del - använd pelare också men kanske bara ett fåtal större som är placerade i mitten av utrymmet snarare än där bilens framförare ämnar ställa fordonet. 
 
Visst, jag vet att det finns riktiga stuntförare som i 180 km i timmen kan dra i handbromsen och sladda in på en parkeringslucka gjord för en moped. Men de flesta av oss, skulle jag i alla fall tro, saknar lite av den skickligheten varför återkommande och många fundament i betong eller cement verkligen sliter på både tålamod, bil och självrisk. 
 
Så vilka ingenjörer är det som ägnar sig åt P-husen? Det kan inte vara de verkliga essen i alla fall. Eller är det arkitekterna som skämtar till det? Är det arkitekterna som inlägget borde handla om? Ge mig fler svar och färre pelare!
 
Med vänlig hälsning,
(sk)ärrad bilägare med skrapad bil