Maximalisten

Otur
Man vet vilken typ av dag man står inför när det här händer redan vid morgonkissningen. 

(null)